Patientens röst om vården ska höras

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bör i högre grad än i dag ta vara på patienternas erfarenheter i hanteringen av klagomål. Det föreslår en utredning som läggs fram för regeringen i dag.

Läs mer här: Patientens röst om vården ska höras

kommentarer