Påtryckningar efter flygbuss

För två år sedan upphörde flygbussen från Midlanda. Det innebär att passagerarna som flyger till Midlanda tvingas beställa taxi till flygplatsen, eller hoppas att någon vän kan komma och hämta dem. …Läs mer

Läs mer här: Påtryckningar efter flygbuss

kommentarer