Privata resor med tjänstebil blir dyrare 1 januari 2018

By Mattias Rabe

Hittills har det varit fritt fram för förare av förmånsbilar, det vill säga förare som använder sina tjänstebilar för privata ändamål, att passera trängselskattezonernas betalstationer utan att tänka på kostnaden. Detta eftersom värdet av trängselskatt och andra infrastrukturavgifter har ingått i bilförmånen.
Men i och med förändringar i förmånsbeskattningen från och med den 1 januari 2018 kommer nämnda bilisttyp framöver att få betala för passager. Trängselskatten ses alltså som en skattepliktig förmån från och med årsskiftet.

Tjänstebilsexperten Ronny Svensson på Ynnor AB, som ligger bakom sajten Tjänstebilsfakta.se, har räknat på hur mycket extra det kan komma att kosta förmånsbilister i Stockholm och Göteborg (som än så länge är de enda städerna i landet med trängselskatt). En förmånsbilist som frekvent privatpendlar (även turerna till och från arbetet räknas som privata resor) med sin tjänstebil i Stockholm kan beskattas med uppemot nästan 13 000 kronor extra årligen.

Fakta trängselskatt för förmånsbilister

Förmånsbilister måste inte notera enskilda klockslag, betalstation eller trängselskattebelopp. I ett ställningstagande som Skatteverket publicerar redan dagen efter riksdagsbeslutet framgår att vid beräkningen av förmånsvärdet kan en förenklad metod användas, baserad på antalet passager.

Trängselskatt och infrastrukturavgifter vid privat körning med förmånsbil är från och med den 1 januari 2018 en skattepliktig förmån. Arbetsgivaren ska för varje månad beräkna och redovisa förmånen för respektive anställd. Förmånen är skattepliktig först den andra månaden efter den privata passagen skett.

Enligt Skatteverkets ställningstagande kan en förenklad metod att proportionera skattebeloppet vid beräkningen av förmånsvärdet användas. Den innebär att den anställde förmånsbeskattas för andelen privata passager av det totala antalet passager.

Denna metod ska kunna användas även i de fall maxbeloppet har uppnåtts, såvida det inte är uppenbart att maxbeloppet avser tjänsteresor, genom att det aktuella minimibelopp för passager multiplicerat med antalet passager i tjänsten uppgår till eller överskrider maxbeloppet.

Enligt Skatteverket innebär denna metod att den anställde inte behöver notera enskilda klockslag,

Läs mer här: Privata resor med tjänstebil blir dyrare 1 januari 2018

kommentarer