Putin tar järngrepp om försvarsindustrin

Vladimir Putins Ryssland har ökat sin försäljning av vapen och militära tjänster med nära 50 procent.

Samtidigt faller svenska Saab längre ner på listan över de största försvarsindustriföretagen i världen, visar Sirpis årsrapport.

Läs mer här: Putin tar järngrepp om försvarsindustrin

kommentarer