Regeringen satsar på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag

Regeringen har beslutat om att genomföra en treårig satsning där totalt 60 mnkr tillförs för sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket får i uppdrag att i samverkan med Arbetsförmedlingen utarbeta och genomföra ett nationellt program med insatser som stimulerar till att fler arbetsintegrerande sociala företag startar och växer för att därigenom öka antalet sysselsatta.

Läs mer här: Regeringen satsar på sysselsättningsfrämjande insatser genom arbetsintegrerande sociala företag

kommentarer