Regeringen vill ha lag på nära vård

Regeringen vill att det ska slås fast i lagen att landstingen ska organisera vården nära befolkningen. Man vill även se att vårdgarantin i primärvården skärps. Redan inom tre dagar ska du kunna få en medicinsk bedömning av antingen läkare eller annan legitimerad vårdpersonal. En proposition skickas nu till riksdagen.

Läs mer här: Regeringen vill ha lag på nära vård

kommentarer