Remiss av ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat promemoria om ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 9 maj 2016.

Läs mer här: Remiss av ändring i avfallsförordningen med anledning av kommissionens direktiv (EU) 2015/1127

kommentarer