Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

Här kan du ta del av till vilka instanser som regeringen har remitterat Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika.

Remissvaren ska ha kommit in till Miljö- och energidepartementet senast den 2 maj 2016.

Läs mer här: Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning av regeringsuppdrag om nationellt förbud mot mikrokorn av plast i kosmetika

kommentarer