Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

Här kan du ta del av till vilka instanser Miljö- och energidepartementet har remitterat Kemikalieinspektionens redovisning ”Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter – rapport från ett regeringsuppdrag”.

Läs mer här: Remiss av Kemikalieinspektionens redovisning Mikroplast i kosmetiska produkter och andra kemiska produkter

kommentarer