Riksåklagarens tidigare kolleger fick jobb – väcker intern kritik

Riksåklagaren Petra Lundh anställde en tidigare nära kollega som rättschef. 

Hon hjälpte i sin tur en av sina vänner och sin dotter att få jobb på Åklagarmyndighetens huvudkontor. 

Det rapporterar DN som skriver att rekryteringarna väckt intern kritik. 

Läs mer…

kommentarer