Risk för vattenbrist i stora delar av Sverige

Tycker du att det har regnat och snöat mycket i vinter?

Det är ändå inte tilltäckligt för att fylla upp de stora grundvattenmagasinen, varnar SMHI.

Faktum är att vattenläget är sämre än krisåret 2018 och bevattningsförbud är redan på gång.

Läs mer…

kommentarer