Röda Korset förlorar jalusistrid

FOLKETS PARK Ännu en jalusistrid har blossat upp i Malmö. Den här gången är det Röda Korset som vill skydda sina lokaler på Norra Parkgatan när ingen är där.

Men politikerna i stadsbyggnadsnämnden avslog i maj organisationens bygglovsansökan om att få sätta upp aluminiumjalusier som skulle rullas ner kvällar och nätter när ingen personal fanns på plats. Det skulle inte se trevligt ut, tyckte politikerna.
Eller som man utryckte det: ”Att sätta upp jalusier på byggnaden är inte en lämplig åtgärd med avseende på den inverkan åtgärden har på gaturummet”, skrev man och tillade att jalusier också skulle göra att byggnaderna upplevs som mer slutna och bidra till otrygghet.

Röda Korsets Malmökrets överklagade beslutet och påpekade bland annat att lokalerna under sommaren och hösten utsatts för skadegörelse i form av klotter, krossade rutor och inbrottsförsök och inbrott. Och, påpekade man, i Möllevången finns det redan många jalusier.
”Ett stort antal fastigheter i området och närliggande område är av säkerhetsskäl utrustade med jalusier för att undvika vandalisering.”
Länsstyrelsen har nu vägt för och emot i ärendet och kommit fram till att just i det här fallet väger det allmännas intressen över. I beslutet påpekar handläggaren bland annat att huset ligger väl synligt, nära Folkets park ett

Läs mer här: Röda Korset förlorar jalusistrid

kommentarer