Så hade dödsolyckan kunnat undvikas

Dödsolyckan på valborg då ett tåg rammade en personbil hade kunnat undvikas.

Om Trafikverkets förslag om en satsning på Sydostlänken var gjord hade olyckan sannolikt aldrig inträffat.

I en förstudie till den möjliga satsningen föreslogs att antalet obevakade övergångar skulle minskas från 45 till 16 för att höja säkerheten – en av korsningarna som skulle förbättras var platsen där olyckan inträffade.

kommentarer