”Så kan det bli mer konkurrens bland byggarna”

Förbättrad konkurrens ökar incitamenten för byggande och kan minska byggkostnaderna, skriver representanter för ”Utredningen om bättre konkurrens för ökat bostads­byggande”.

Läs mer här: ”Så kan det bli mer konkurrens bland byggarna”

kommentarer