Så många tycker att smarta prylar är otäcka

Uppkopplade prylar samlar in mängder av data, något som oroar nästan två tredjedelar av konsumenterna.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj