Så ska trafiken i Sverige bli nykter

Alkolås i varenda bil, infraröd teknik, mobila alkobommar i utsatta områden.

Det är några av de åtgärder som ska hjälpa till att nå politikernas mål om en så gott som totalnykter trafikmiljö.

kommentarer