Säkerhetschefen: ”Vi har en annan hotbild”

Sjöbo Dörrar har låst och en ny har satts upp på kommunhuset. Säkerhetschefen Thomas Andersson beskriver det som en anpassning till verkligheten.

– Vi lever i en annan värld 2016 än vad vi gjort tidigare, säger han.
Både incidenter utanför Sjöbo som skolattacken i Trollhättan och tillbud som drabbat kommunanställda har inneburit att man gjort en ny säkerhetsbedömning. Som ett led i det har vad Thomas Andersson kallar skalskyddet i kommunhuset förbättrats. En ny låst dörr har satts upp in till kommunledningen på kommunhuset och dörrarna till de olika enheterna i samma hus har låsts, och kan endast öppnas av dem som arbetar där. Samtidigt som nya rutiner arbetats in. Den som kommer till kommunhuset ska uppge sitt ärende i receptionen och sedan bli hämtad av den person hen har bestämt träff med.
– Man ska inte kunna fara rätt in utan att hejdas och stoppas, det är en trygghetsåtgärd för de anställda. När polisen gör en förändrad bedömning av hotbilden måste vi göra motåtgärder, säger xx.
Nödvändiga men beklagliga åtgärder enligt kommunalrådet Stefan Lundgren som tidigare sagt att symboliken är viktig och ”Jag har alltid sagt att dörren står öppen om man vill prata med mig.” Nu låser han upp dörren

Läs mer här: Säkerhetschefen: ”Vi har en annan hotbild”

kommentarer