Säkerhetsforskare ändrar sig – visar fynd för Apple

Linus Henze demonstrerade mot Apples brist på hittelön för Mac OS-buggar, men har nu bestämt sig för att trots allt visa Apple på en lucka i nyckelringen.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj