Handelsbanken ska spara stort – avvecklar kontor

Handelsbanken ska genomföra ett stort sparprogram med målet att sänka den årliga kostnadsnivån med cirka 1,5 miljarder kronor. De första effekterna räknar banken med att få under 2020.

Läs mer…

kommentarer