Samsung kan ha egna AR-glasögon på gång

Förstärkt verklighet har aldrig varit verkligare än vad den är just nu, vilket även Samsung verkar vilja ta fasta på.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj