Samverkan ger bättre förutsättningar för ett hälsosamt åldrande

Samverkan mellan landsting, kommun och ideell sektor är värdefullt ur ett folkhälsoperspektiv. Uppföljningen av ”Samverkansmodell för ett hälsosamt åldrande” visar positiva resultat för såväl den enskilda individen, som för deltagande organisationer.

Läs mer här: Samverkan ger bättre förutsättningar för ett hälsosamt åldrande

kommentarer