Sänkt moms blev fler jobb

Anställningar inom restaurangbranschen har ökat och skattefusket har minskat. Detta beror enligt Visita – Svensk besöksnäring – på att restaurangmomsen minskat.

kommentarer