Skarp kritik mot Krys köp av 1177 i Stockholm

Att Kry tar över sjukvårdsupplysningen 1177 riskerar att leda till mindre valfrihet och minskad konkurrens, enligt forskare. Kry-chefen Erik Hjelmstedt tillbakavisar kritiken:

– Vi kan inte fuska oss till fördelar, säger han.

Läs mer…

kommentarer