Skolanställd anmäls av föräldrar

En anställd vid en grundskola i Oxelösund har anmälts till Skolinspektionen efter att en elev ska ha utsatts för slag och kränkande behandling.

Läs mer här: Skolanställd anmäls av föräldrar

kommentarer