Skolkränkningar ökar

Eslöv Antalet anmälningar om kränkande behandling i skolan har ökat. Från 59 förra året till 95 i år.
Enligt kommunen beror det på en större benägenhet att anmäla.
– Trivseln i skolan har inte blivt sämre, säger David Westlund (S), ordförande i barn- och familjenämnden.

Anmälningarna om kränkande behandling i skolan ökar. Anledningen anses vara att det blivit tydligare och enklare att göra anmälningar.
– Vi har fått kritik från Skolinspektionen kring hur vi anmäler. Vi har blivit granskade och fått godkänt för de åtgärder vi gör, men vi kan bli bättre på att anmäla, säger David Westlund (S).

Det finns numera en blankett för anmälning av kränkande behandling som används i verksamheten. Det tror tjänstemän och politiker gör att anmälningarna ökat från 59 år 2014 till 95 hittills i år.
– Vi kommer troligen att få ännu fler anmälningar framöver, säger David Westlund.

Han är dock säker på att ökningen inte beror på att fler faktiskt utsätts för kränkande behandling.
– De mätningar vi gör om hur eleverna trivs i skolan visar inte att eleverna skulle vara mer utsatta, eller trivas sämre.
Enligt mätningen känner sig 90 procent av eleverna trygga i skolan. Det framgår också att 16 procent av högstadieeleverna någon gång under året känt sig kränkt,

Läs mer här: Skolkränkningar ökar

kommentarer