Skulle skydda maten – var farligt nervgift

Nästan alla bär spår av nervgiftet klorpyrifos i blodet. Nu slår EU:s myndighet för livsmedelssäkerhet fast att det inte finns någon nivå som är säker. Uttalandet banar väg för totalförbud av insektsmedlet som kopplats till fosterskador och lägre IQ hos barn.

Läs mer…

kommentarer