Skylt med rätt namn på plats på torget

BARA Nu är skylten med rätt namn på plats på Värbytorget. På invigningsdagen upptäcktes att givarens namn var felstavat.

Nu har misstaget rättats till och en ny skylt är på plats. Den är infälld i marknivå och på den står följande text: ”Vi har låtit oss inspireras av Baras nära relation till naturen, den långa tegelstenstraditionen och det sociala engagemanget i byn. Barabon Lena Rosenlund har givmilt donerat pengar till detta verk”.

På skylten nämns också konstnärerna Carina Zunino och Lena Ignestam.
En ny skylt beställdes omgående men det har tagit tid att få den på plats. Under tisdagen monterades den in på torget.
Lena Rosenlund donerade 100 000 kronor till en offentlig utsmyckning i Bara. För att kunna färdigställa det här projektet har Svedala kommun bidragit med 200 000 kronor.

I samarbete med kommunen och Baraborna har Juvelen tagits fram som ska symbolisera både Baras tegeltradition och givarens givmildhet.
Konstnärerna har varit angelägna om att skapa en skulptur som har en nära relation till Baraborna.
Tegelmäster i Bara har varit med och tagit fram teglet som tillverkats i Danmark. En murare från trakten har också deltagit i arbetet att skapa Baras nya juvel.
När det är mörkt lyser belysning upp konstverket.

Läs mer här: Skylt med rätt namn på plats på torget

kommentarer