Sociala insatsgrupper – kommun och polis tillsammans

Regionpolischef Carin Götblad bjuder in representanter från kommunledningarna i region Mitt för att diskutera samverkan kring ungdomar i riskzonen d.v.s. sociala insatsgrupper. Idag genomfördes den första träffen i Gävle.

Läs mer här: Sociala insatsgrupper – kommun och polis tillsammans

kommentarer