Sociala medier hjälpte mig hjälpa Europas flyktingar

Vid Kroatiens sydöstra gräns reser sig en osynlig och farlig mur för flyktingar som försöker ta sig in i EU. 

Sanjin Pejkovic samlade in pengar via sociala medier och reste med förnödenheter till Bosnien-Hercegovinas flyktingläger.

Läs mer…

kommentarer