Spårvägen i Lund får 298 miljoner från staten

Lund Trafikverket har idag meddelat att spårvägsprojektet i Lund beviljas 298 miljoner kronor via regeringens satsning på stadsmiljöavtal.

Anledningen till att man får pengarna är för att staten vill gå ini och stödja, vad de kallar, hållbara stadsmiljöer. Man ser spårvägen mellan Lund C – ESS som en del av omfattande stadsförnyelse och utveckling i nordöstra Lund.

Trots dagens besked så är inte finansieringen helt klar. För att kommunen ska starta spårvägsprojektet krävs 50 % extern medfinansiering; bidraget via stadsmiljöavtal täcker 38 % av summan.

Lunds kommun kommer därför att begära en förhandling med staten i syfte att kommunens andel utöver 50 % får delfinansieras via privat eller annan offentlig finansiering.

– Dagens besked visar att staten tydligt ser att Lunds spårvägsprojekt är viktigt, även ur ett regionalt och nationellt perspektiv. Men det är trots allt en utmaning att vi inte fullt ut beviljas de 50 % av finansieringen som vi ansökt om. Nu måste vi gemensamt samlas i Lund och Skåne för att hitta en lösning på resterande delar så att projektet kan komma igång. Spårvägen är viktig för att stärka Lunds roll som hållbar tillväxtmotor, säger Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande, i ett pressmeddelande.

Läs mer här: Spårvägen i Lund får 298 miljoner från staten

kommentarer