Spektakulära dåd blottlägger styrets svaghet

Extremisters återkommande attacker mot västerländska mål och massmord på civila i Afghanistan har ett tydligt syfte. Med de uppmärksammade angreppen kan terrororganisationerna visa att regeringen inte har full kontroll.

Läs mer här: Spektakulära dåd blottlägger styrets svaghet

kommentarer