Spotify förinstalleras på Galaxy S10 i USA

Om samarbetet mellan företagen kommer till Sverige är oklart.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj