ST-bossen: ”Belyst att det finns brister”

Ordförande för Svensk Travsport, Marjaana Alaviuhkola, menar att det är styrelsens ansvar att åtgärda bristerna som framkommit i utredningen kring Propulsion.

Däremot har hon svårt att se att rutinerna setts över om det här fallet inte skett:

– Vi hanterar 4000 ärenden om året och vi har tittat bakåt i tiden och där har de bristerna inte uppdagats, säger hon.

Läs mer…

kommentarer