ST för 50 år sedan: Stora brister i Stöde kommuns revision

En gammal IOGT-lokal utbjuds till salu. Bakom en sådan annons döljer sig mycket av en bygds historia. I IOGT-logerna, som växt upp tätt på 1880- och 1890-talen, fostrades många av de män som med tiden kom att ta säte och stämma i kommunal- och riksförvaltningen och inom det fackliga. Här fick man de första lärospånen i organisations- och föreningskunskap. I det här fallet gällde annonsen logen 174 Folkets väl, Strand, Alnö. Den enda kvarvarande av Alnöns sju IOGT-loger. Från vänster är det Axel Larsson, Karl Andersson och Albin Persson.

Läs mer här: ST för 50 år sedan: Stora brister i Stöde kommuns revision

kommentarer