”Staten måste styra upp gruvpolitiken”

Idén om en obehindrad gruvexpansion som ska gynna hela landet har visat sig oförenlig med människors och myndigheters krav på miljöhänsyn. Det finns tydliga konkurrerande intressen och därför behövs en aktiv statlig roll för att hantera denna explosiva fråga, skriver forskaren Simon Haikola.

Läs mer…

kommentarer