”Statens argumentation i Girjasmålet chockerande”

Finns urfolksrätten, eller finns den inte? Efter den historielösa och djupt oetiska argumentationen från statens företrädare i Girjasmålet måste kultur- och demokratiminister Amanda Lind ge svar, skriver flera debattörer.

Läs mer…

kommentarer