Stöd saknas för att införa generisk förskrivning

På uppdrag av regeringen har Läkemedelsverket utrett en rad tänkbara åtgärder för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte. Inom uppdraget har även generisk förskrivning utvärderats ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Slutsatsen är att generisk förskrivning inte bör införas i Sverige. …Läs mer

Läs mer här: Stöd saknas för att införa generisk förskrivning

kommentarer