Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

Men tyvärr förlorar många familjer sina hem eller fritidshus varje år på grund av gamla omoderna kaminer som ger för varma skorstensstockar. Men det går att undvika de här bränderna.

Läs mer här: Stor brandrisk med gamla kaminer och skorstenar

kommentarer