”Stora ledare skulle aldrig offra människor”

Hur är en bra chef? Ungefär som en bra förälder. Problemet är att allt för många vd:ar beter sig som om de vore villiga att adoptera sina barn för egen vinnings skull. Det säger den amerikanska ledarskapsexperten Simon Sinek under ett Sverigebesök.

Läs mer här: ”Stora ledare skulle aldrig offra människor”

kommentarer