Storbankerna fortsätter göra jättevinst på bolån

Trenden med något lägre marginaler på bolån för bankerna fortsätter.

Men marginalen på 1,55 procentenheter är fortsatt långt över det historiska snittet och innebär en bruttovinst i kronor på 4,2 miljarder i månaden, enligt beräkningar från Villaägarna. 

– När det allmänna ränteläget ökar kommer det inte vara lika lätt att hålla marginalerna uppe, säger boendeekonomen Håkan Larsson. 

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer