Störningar på E65 och E22 – efter trafikolyckor

Två olyckor på tisdagsmorgongen kan orsaka köer på E22 och E65.

Trafikverket skriver att händelserna har ”stor påverkan” på trafiken.

Läs mer…

kommentarer