Studie ska förbättra trafiken

sydost Kollektivtrafiken i sydöstra Skåne är eftersatt. Nu ska Region Skåne i samverkan med Trafikverket och berörda kommuner genomföra en åtgärdsvalsstudie för att se hur trafiken kan förbättras.

– Vi har sett att tillgängligheten för kollektivtrafiken i sydöstra Skåne inte är lika god som i övriga Skåne, säger Nicolas Cronberg, infrastrukturstrateg på Region Skåne.
Därför vill man nu i studien visa på behovet av förbättringar i infrastrukturen men även peka på vilka investeringar som behöver göras i området.

Rent konkret kommer de att analysera olika delar av infrastrukturen och arbeta fram förslag på hur man kan uppnå minskad restid, hållbart resande och ökad tillgänglighet. Framför allt ligger kopplingar till Malmö/Lund och Ystad i fokus.
– I denna studie vill vi få fram vilka insatser och åtgärder och vilka vägar vi ska satsa på, då framför allt länsvägar men även riksvägar. Men i första hand handlar det inte om att bygga nytt, utan vad man kan göra med den infrastruktur som finns.
– Kan vi ändra folks resbeteende? Kan man ändra i tidtabeller så att byten mellan kommunikationer förbättras? Vi tittar på andra lösningar innan man börjar bygga.
Åtgärdsvalsstudien ska arbetas fram av en arbetsgrupp med representanter från Region Skåne, Skånetrafiken, Trafikverket och de medverkande

Läs mer här: Studie ska förbättra trafiken

kommentarer