Svantesson, M, kräver mindre bistånd: Omvärldens förändras

Moderaterna vill överge enprocentsmålet för det svenska biståndet.

Förslaget skulle innebära att det svenska biståndet skulle med minska med 16 miljarder kronor under de närmaste fyra åren. 

– I år blir biståndet 50 miljarder kronor. Det innebär att Sverige satsar dubbelt så mycket på bistånd som på polisen. Med vårt förslag blir genomsnittet för de här fyra åren 42,5 miljarder, säger Elisabeth Svantesson, till Dagens Nyheter. 

Läs mer…

kommentarer