Svenskars okunskap om finlandssvenska djupt generande

Det råder stor okunskap om Sveriges och Finlands gemensamma språkhistoria. Därför är det glädjande att den finlandssvenska poeten Tua Forsström nu träder in i Svenska Akademien.

Läs mer…

kommentarer