T-centralen i Stockholm utrymd

STOCKHOLM. Stockholms centralstation utrymdes efter att brandlarmet gått.

Räddningstjänsten utredde larmet och stationen öppnades kort därefter.

– Det var hantverkare och byggdamm som orsakade larmet, säger Johan Winsnes, ledningsförman på Storstockholms räddningscentral.

kommentarer