Guide: Minska din julstress med en smart att göra-lista

Med hjälp av en digital att göra-lista kan vi minska stressen och bli effektivare. Microsoft To Do, som finns för alla plattformar, har fått en ansiktslyftning.

Läs mer…

kommentarer

Författare: IDG

Källa: http://feeds.idg.se/idg/ETkj