Trelleborg begär 100 miljoner i förskott

TRELLEBORG Trelleborgs kommun begär nu ett förskott alternativt räntefritt lån av staten på 100 miljoner kronor. Anledningen är de ökade kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn.

Arbetsmarknadsförvaltningen begär i ett brev till Migrationsverket att få hjälp att lösa den ekonomiska situationen. Sedan Trelleborg i september blev ankomstkommun för ensamkommande barn och unga har man öppnat 30 boenden och anställt 250 medarbetare.
– Detta har naturligtvis inneburit enorma kostnadsökningar och Trelleborgs kommun behöver låna pengar för att kunna finansiera verksamheten, skriver Cecila Lejon som är chef för arbetsmarknadsförvaltningen och Veronica Larsson (S) som är ordförande i arbetsmarknadsnämnden i ett brev till Migrationsverket.
Enligt brevet dröjer det upp till ett år innan ersättningen betalas ut från Migrationsverket. Detta innebär att Trelleborgs kommun ständigt ligger ute med 10-20 miljoner kronor. I redovisningen bokförs detta som en fordran på staten och statliga myndigheter.
Man konstaterar också att eftersom det är en ständigt pågående verksamhet som bedrivs så kommer man aldrig ikapp utan tvingas ligga ute med mångmiljonbelopp hela tiden.
Därför begär nu Trelleborgs kommun ett förskott alternativt räntefritt lån från Migrationsverket på 100 miljoner kronor. Detta för att kunna lösa likviditetsproblemen utan att drabbas av utökade räntekostnader.

Läs mer här: Trelleborg begär 100 miljoner i förskott

kommentarer