Trots stort intresse – ingen hundrastgård

Sjöbo År efter år har önskemål om en större hundrastplats kommit in till kommunen. Och gång på gång har det avvisats. Men nu har önskemålen blivit så många att något måste göras, menar Jörgen Jönsson (C), ordförande för Tekniska nämnden.

En av de hundtätaste kommunerna i Skåne. Men ingen större hundrastplats. Den motsättningen har många hundägare använt för att få kommunen att göra något åt saken. Men senast i slutet av november fick en hundägare ”nej” av kommunen, efter att ha skickat in en skrivelse.
– De hänvisar till ett förslag om en hundrastgård i Blentarp, att det fick nej. Men jag tror att det hade varit väldigt bra. Det är många som bor i lägenhet som skulle behöva, säger Paula Sten i Vollsjö.

Beslutet som använts flitigt för att avslå liknande önskemål från allmänheten togs av Tekniska nämnden i maj 2013 med den enkla formuleringen ”För närvarande finns det ingen anledning att anlägga någon hundrastgård i Blentarp.” Men under året som gick har fler önskemål strömmat in från allmänheten. Inte bara genom skrivelser utan även genom andra kanaler, enligt Jörgen Jönsson.
– Vi har fått påtryckningar och frågan har aktualiserats betydligt det senaste året, säger han.

I september kom också det slutgiltiga beslutet i

Läs mer här: Trots stort intresse – ingen hundrastgård

kommentarer