”Tuffare regler kan leda till andra risker”

Hårdare tag från FI förefaller vara lösningen på alla problem. Men ett regelverk som driver likriktning och begränsar konkurrens kan skapa nya risker, skriver företagsekonomerna Anna-Karin Stockenstrand och Peter Öhman.

Läs mer…

kommentarer