Två olyckor på samma plats på E6 – stora trafikproblem

Det är stökigt på E6 i Falkenbergs kommun.

Detta efter att två olyckor inträffat strax efter klockan 15 nära Slöinge.

Det är avstängt i norrgående riktning och starkt nedsatt framkomlighet i södergående.

Källa: Länk till full Expressen inlägg

kommentarer